Elállási jog

Ügyfeleinknek önkéntes elállási jogot biztosítunk. Az osztrák távértékesítésről szóló törvény (FAGG) értelmében Önnek, mint fogyasztónak joga van az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől.

 
Felhívjuk figyelmét, hogy csak eladásra kész, azaz nem használt, sértetlen, hibátlan állapotú árut tudunk visszavenni. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az árut gondosan kezelje és megfelelően csomagolja be, hogy elkerülje a szállítás közbeni sérüléseket.
 
Az elállási jogának gyakorlásához tájékoztatnia kell engem (Bernhard Schagerlt) a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. Küldhetsz egy informális e-mailt. 
 
Az árut az elállási nyilatkozattól számított 14 napon belül vissza kell küldeni. Az áru visszaküldésének költségeit a vásárló viseli, kivéve, ha kifejezetten vállaltuk, hogy ezeket a költségeket fedezzük.
 
A visszaküldött áru kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek a vételárat.
 
Fenntartjuk azonban a jogot, hogy megtagadjuk vagy csökkentsük a visszatérítést, ha az áru sérült vagy elhasználódott.
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az elállási jog bizonyos áruk esetében kizárható, pl. olyan áruk, amelyek jellegüknél fogva nem alkalmasak visszaküldésre, vagy speciálisan előállított áruk, például különleges méretek vagy bevonatok.
hu_HUHU
× Kontakt via WhatsApp