Smluvní podmínky (VOP)

1. Rozsah

Následující Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi provozovatelem internetového obchodu a jeho zákazníky. Odlišné podmínky od zákazníka nebudou uznány, pokud provozovatel internetového obchodu výslovně písemně neodsouhlasil jejich platnost.

2. Smluvní partner

Smlouva je uzavřena s: Bernhard Schagerl, Thal 3, 3386 Hafnerbach, Rakousko

3. Nabídka a uzavření smlouvy

3.1 Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale spíše nezávaznou výzvu k provedení objednávky.Kliknutím na tlačítko v internetovém obchodě zákazník závazně objedná obsažené zboží v nákupním košíku. Provozovatel internetového obchodu neprodleně potvrdí přijetí objednávky zákazníka emailem.

3.2 Smlouva je uzavřena až odesláním objednávky provozovatelem internetového obchodu. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo nepřijímat objednávky.

4. Ceny a platební podmínky

4.1 Bei Verkauf von Waren gilt grundsätzlich ein Eigentumsvorbehalt, wodurch der Verkäufer (www.solarblech.shop) bis zur vollständigen Bezahlung des Entgelts Eigentümer der Ware bleibt.

4.2 Alle Preise im Online-Shop sind in Euro (EUR) angegeben und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

4.3 Der Kunde kann zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten wählen, die im Online-Shop angeboten werden. Der Betreiber des Online-Shops behält sich das Recht vor, bestimmte Zahlungsmethoden auszuschließen.

4.4 Kauf auf Rechnung – Bei Kauf auf Rechnung gilt, wenn nicht anders ausgemacht, eine Zahlung binnen 14 Tagen ab Rechnungsstellung.

5. Dodací podmínky

5.1 Der Betreiber des Online-Shops liefert innerhalb des gesamten EU und DACH-Raums.

5.2 Doručení je na náklady zákazníka. Přesné náklady na dopravu jsou uvedeny v e-shopu.

5.3 Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1-5 Werktage ab Versanddatum. Auf eventuelle abweichende Lieferzeiten wird im Online-Shop hingewiesen. Abweichende Lieferzeiten in die Schweiz.

5.4 Pro vývoz zboží do Švýcarska DAP (Delivered at Place) platí následující podmínky: Kupující nese veškeré náklady a rizika spojená s dopravou a celním odbavením zboží. Jedná se zejména o náklady na balení, dopravu, pojištění a celní odbavení. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zpoždění, škody nebo ztráty způsobené problémy s přepravou nebo celními problémy. Kupující odpovídá za dodržení všech platných předpisů a zákonů spojených s vývozem zboží do Švýcarska.

6. Právo na odstoupení od smlouvy a náklady na vrácení

6.1 Zákazník má zákonné právo na odstoupení od smlouvy, o kterém provozovatel internetového obchodu informuje na webových stránkách.

6.2 V případě zrušení nese přímé náklady na vrácení zboží zákazník.

7. Záruka a odpovědnost

7.1 Provozovatel internetového obchodu zaručuje, že zboží je v době dodání bez materiálových a výrobních vad.

7.2 Provozovatel internetového obchodu neručí za škody způsobené lehkou nedbalostí. To se nevztahuje na škody na životě, těle a zdraví nebo na škody,

které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností ze strany provozovatele internetového obchodu. Jakákoli odpovědnost provozovatele internetového obchodu podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

8. Ochrana dat

8.1 Provozovatel internetového obchodu se zavazuje dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů.

8.2 Osobní údaje zákazníka budou shromažďovány a používány pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování smluvního vztahu a pro zpracování dotazů.

9. Doložka o oddělitelnosti

Pokud by některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bylo nebo se stalo neúčinným, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Neplatné ustanovení musí být nahrazeno účinným ustanovením, které se co nejvíce blíží ekonomickému smyslu a účelu neplatného ustanovení.

10. Rozhodné právo a místo jurisdikce

10.1 Platí rakouské právo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

10.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im B2C Bereich aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist das sachlich zuständige Gericht.

10.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im B2B Bereich aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist das Bezirksgericht St. Pölten.

Zuletzt aktualisiert: 26.4.2024 in Hafnerbach

cs_CZCS
× Kontakt via WhatsApp